Loading...

ผลิตภัณฑ์

หน้าแรก › ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีคุณภาพสูง ทำให้มีคุณสมบัติ เหนียว ทนทาน ทุกสภาวะการใช้งาน อีกทั้งยังมีหลายขนาด สี ให้เลือกใช้งาน อวนพีพี ตราภูเขาไฟ เป็นอวนที่ผลิตจากวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตเฉพาะ ที่ทำให้มีความแข็งแรง เหมาะกับงานหนัก

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำ ทางด้านการผลิตเชือก ตาข่าย อวน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ ในธุรกิจประมง ทั้งประมงชายฝั่ง และประมงน้ำลึก อีกทั้งเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบคุณภาพจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าที่มีจัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาคุณภาพและสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายอตุสาหกรรมมากขึ้น

อวนตาเต


อวนชนิดนี้ มีลักษณะการนำไปใช้งานทางด้านลึก Depthwise stretched เวลายืดออกก็จะยืดในแนวความลึกของอวน จำนวนตาของอวนด้านกว้างจะไม่กว้างมากนัก ลูกค้าสามารถสั่งได้ความยาวมากๆ ได้ และอวนชนิดนี้ถูกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene (PE) คุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ Recycle ซึ่งส่งผลให้อวนมีคุณสมบัติ High Density เหนียว และมีความแข็งแรงคงทนเมื่อนำไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเล เช่น อวน ฟ้าน้ำทะเล อวนฟ้าน้ำทะเล ตาฟรี อวนรอง ฟ้าน้ำทะเลอวนตีน ฟ้าน้ำทะเล ถุงอวน 700 ฟ้าน้ำทะเล อวนดำ และอื่นๆ

สีทั้งหมด
         
Title of Image Title of Image
Title of Image Title of Image

อวนโยโก


อวนชนิดนี้ มีลักษณะการนำไปใช้งานทางด้านความยาว Lengthwise stretched เวลายืดออกก็จะยืดในแนวยาวของอวน ความยาวของอวนส่วนใหญ่จะ สั่งที่ 6 เมตร 6.5 เมตร 10 เมตร และ 30 เมตร ในด้านความกว้าง(ส่วนลึก)ของอวนจะยึดที่ 300 ตา 400 ตา หรือ 600 ตา (จำนวนเบอร์ทอ คูณสอง) และอวนชนิดนี้ถูกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene (PE) คุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ Recycle ซึ่งส่งผลให้อวนมีคุณสมบัติ High Density เหนียว และมีความแข็งแรงคงทนเมื่อนำไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวขี้ม้า เช่น อวน อวนขี้ม้า ถุงอวนขี้ม้า และอื่นๆ

สีทั้งหมด
         

อวนตาเต ด้าย PP


อวนชนิดนี้ มีลักษณะการนำไปใช้งานทางด้านลึก Depthwise stretched เวลายืดออกก็จะยืดในแนวความลึกของอวน จำนวนตาของอวนด้านกว้างจะไม่กว้างมากนัก ลูกค้าสามารถสั่งได้ความยาวมากๆได้ และ อวนชนิดนี้ ถูกผลิตจาก เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP Danline) คุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ Recycle ซึ่งส่งผลให้อวนมีคุณสมบัติ High Density เหนียว และมีความแข็งแรงคงทนเมื่อนำไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็น สีเหลืองหรือสีครีม

สีทั้งหมด
   
Title of Image
Title of Image

อวนโยโก ด้าย PP


อวนชนิดนี้ มีลักษณะการนำไปใช้งานทางด้านความยาว Lengthwise stretched เวลายืดออกก็จะยืดในแนวยาวของอวน ความยาวของอวนส่วนใหญ่จะ สั่งที่ 6 เมตร 6.5 เมตร 10 เมตร และ 30 เมตร ในด้านความกว้าง(ส่วนลึก)ของอวนจะยึดที่ 300 ตา 400 ตา หรือ 600 ตา (จำนวนเบอร์ทอ คูณสอง) และอวนชนิดนี้ ถูกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene(PP Danline) คุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ Recycle ซึ่งส่งผลให้อวนมีคุณสมบัติ High Density เหนียว และมีความแข็งแรงคงทนเมื่อนำไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็น สีเหลืองหรือสีครีม

สีทั้งหมด
   

เชือก PE


เชือก PE มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทางกายภาพ มีความแข็งแรงสูง ทนต่อความร้อนและสารเคมี มีความยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา และง่ายต่อการผูกมัด มีความยืดหยุ่น รับแรงดึงและแรงกระชากได้สูง นุ่มและง่ายต่อการผูกใช้งานต่างๆ เชือกพีพี เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเริ่มต้นจาก 1.5 มม. ถึง 10 มม. เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความคงทนและเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลายประเภท

สีทั้งหมด
                 
Title of Image
Title of Image

เชือก PP


เชือก PP (Polypropylene (PP Danline) Rope.) หรือ เชือกใยยักษ์ (PP) ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ที่ผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานทำให้เชือกมีความทนทานใช้งานได้นาน ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดี มีความเหนียว มีความยืดหยุ่น รับแรงดึงและแรงกระชากได้สูง น้ำหนักเบา นุ่มและง่ายต่อการผูกใช้งานต่างๆ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเริ่มต้นจาก 3 มม. ถึง 10 มม. เชือกพีพี เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความคงทนและเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการเดินเรือการขนส่ง และการผูกมัดใช้งานทั่วไป

สีทั้งหมด
     
Title 1
ข้อมูลบริษัท

THAVEEKIJ INDUSTRY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 41/2 ซอย อนุมานราชธน ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 19010 96 9

โทร : +66-26343618-19 แฟกซ์ +66-2634 3620