Loading...

เทคโนโลยี

หน้าแรก › เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต

ขั้นตอนการผลิตเพื่อสินค้าคุณภาพ

เราเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานตาข่าย และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้ใช้งานมานับไม่ถ้วน ในกระบวนการผลิตสินค้า มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผ่านการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน และใส่ใจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

Title of Image

ขั้นตอนการผลิต

กระบวนการผสมวัตถุดิบ


กระบวนการผสมและจัดเตรียมวัตถุดิบ (Material mixing) การผสม คือการนำวัสดุต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการวัสดุเคลื่อนที่ คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังเปิดหรือปิดจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้ากันดี ซึ่งจะมีเครื่องผสมแบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับชนิด และขนาดของพลาสติก

01

Title of Image
 
Title of Image
Title of Image
 
Title of Image
 
Title of Image

กระบวนการฉีดเส้นใย


กระบวนการฉีดเส้นใย (Monofilament yarn Extrusion.) คือ กระบวนการหลอมพลาสติกแล้วอัดรีดผ่าน Die ให้เกิดเป็นเส้นใย (Extrusion) โดย เครื่องอัดรีด (Extruder) หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการอัดรีดพลาสติกด้วยความร้อนและความดันที่เพียงพอไปสู่อุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางเปิด (Discharge Opening) ที่ซึ่งจะทําให้วัสดุเกิดเป็นรูปร่าง ตามที่ต้องการ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เป็นปลายเปิดหรือทางออกของวัสดุในการก่อตัวเป็นรูปร่างนั้น เรียกว่า หัวอัดรีด (Die) หลังจากนั้นเส้นใย จะผ่านกระบวนการยืดปรับขนาดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วจึงจะสามารถนำไปใช้ในกระบวนการถัดไป

02

กระบวนการตีเกลียว


กระบวนการตีเกลียว(Twisting ) เส้นด้าย คือ การรวมควบเส้นด้ายโดยการหมุนบิดให้มีขนาดตามที่ต้องการทั้งในด้านความโตของเชือกและจำนวนเส้นใยโดยต้องควบคุมจำนวนเกลียวต่อเมตร (TPM) ให้มีความแข็งแรงเมื่อนำเส้นด้ายไปใช้งานด้วย โดยใช้เครื่อง ตีเกลียว(Twisting Machine) หรือเครื่อง ทำเชือก (Rope machine)

03

Title of Image
Title of Image

กระบวนการทำเชือก


กระบวนการทำเชือก (Rope Making ) ก็คือ กระบวนการที่นำด้าย ทบ1 เป็นต้นไป มาทำการตีเกลียว (Twisting ) รวมทบ2 และทบ3 เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นเชือกที่ได้ของความโต และ TPM ตามที่ลูกค้าต้องการ (เชือก (Cable yarn or Cord) คือ การนําเอา Plied yarn มาตีเกลียวรวมกันหลายเส้น (ทบ 3))*** ขั้นตอนโดยทั่วไปก็จะเป็นการตีเกลียว (Twisting ) ต่างกันตรงที่ เชือกที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป ในขั้นตอนสุดท้ายที่ทำเชือก (Cable yarn or Cord) จะใช้เครื่องจักรทำเชือกโดยเฉพาะที่สามารถควบคุม TPM เกลียวเชือก ขนาดเชือก และสามารถม้วนเก็บได้อย่างสวยงาม

04

กระบวนการทอ


กระบวนการทอ (Weaving Net) ก็คือ กระบวนการที่นำด้าย หรือเชือกที่ผ่านกระบวนการทำการ ตีเกลียว (Twisting ) ทบ2 และทบ3 จนเป็นเชือกแล้ว มาเข้าเครื่องถักทออวน ให้เป็นตาข่าย (Net) โดยมีขนาดตา ขนาดความกว้าง และความยาว ตามที่ลูกค้าต้องการ การถักทออวน เครื่องทอ จะมีด้ายยืนที่แผงหลอด (ด้ายหลอด) และด้ายที่อยู่ในกระสวย (ด้ายกระสวย) ทั้งสองจะคล้องถักรัดให้เกิดปม แล้วเครื่องจะเว้นระยะปมตามที่ตั้งค่าไว้ จนเกิดเป็นตาอวน ความกว้างของอวนจะขึ้นอยู่กับจำนวนกระสวยที่ใช้แปรผันกับขนาดตาอวน ส่วนความยาวจะขึ้นอยู่กับจำนวนปมด้านยาวที่ทำการทอ

05

Title of Image
 
Title of Image
Title of Image
 
Title of Image

กระบวนการยืด


กระบวนการยืดและตรวจสอบคุณภาพอวน (Stretching and Quality inspection) คือ กระบวนการที่นำอวนมาขึงตรึงด้วยแรงดึงที่เหมาะสมเพื่อให้อวนยืดออกสุดและปมแน่นขึ้น รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของการทอและหาข้อบกพร่องของอวน ก่อนที่จะส่งไปแผนกถัดไป “กระบวนการนี้ใช้เฉพาะกับ อวนชนิด โยโก”

06

กระบวนการอบ


กระบวนการอบยืดอวน และ ตรวจสอบคุณภาพอวนขั้นตอนสุดท้าย (Heat Setting1 and Quality inspection check.) “กระบวนการนี้ใช้เฉพาะกับ การอบตามทางลึก โยโก (Yoko) เป็นการอบและยืดอวนตามความลึก ” กระบวนการอบ (Heat Setting1) คือการนำอวนมาขึงตรึง ให้ได้ความยาวตามมาตรฐานในตู้อบยาวตามแนวนอน จากนั้นจะทำการปิดฝาตู้อบเพื่อ ปล่อยไอร้อนเข้าในตู้ เป็นเวลาตามมาตรฐานกำหนด จนทำให้อวนเซ็ทตัวคงรูปสวยงาม หลังจากนั้นจึงนำอวนออกมาตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้าย ในกรณีที่พบปัญหา ก็จะทำการซ่อมแก้ไขในทันที ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

07

Title of Image
Title of Image

กระบวนการเต็ก


กระบวนการเต็ก (Heat Setting2) “กระบวนการนี้ใช้เฉพาะกับ การอบตามทางยาว ตาเต (Tate) เป็นการยืดตามแนวนอน” กระบวนการอบ (Heat Setting2) คือ การนำอวนมาขึงตรึง ให้ได้ความยาวตามมาตรฐานในตู้อบแนวตั้ง ตู้อบชนิดนี้ อวนจะถูกลูกกลิ้งหนีบให้แน่น และถูกดึงรั้งจากลูกกลิ้งหลายๆ ตัว ทำให้อวนขึงตรึงแน่น จากนั้นจะทำการปิดฝาตู้อบเพื่อ ปล่อยไอน้ำร้อนเข้าในตู้ เป็นเวลาตามมาตรฐานกำหนด จนทำให้อวนเซ็ทตัวคงรูปสวยงาม หลังจากนั้นจึงนำอวนออกมาตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้าย ในกรณีที่พบปัญหา ก็จะทำการซ่อมแก้ไขในทันที ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

08

การตรวจสอบคุณภาพ


09

Title of Image
Title 1
ข้อมูลบริษัท

THAVEEKIJ INDUSTRY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 41/2 ซอย อนุมานราชธน ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 19010 96 9

โทร : +66-26343618-19 แฟกซ์ +66-2634 3620